Warunki użytkowania

1. Postanowienia ogólne

Polsko-niemiecki portal dla młodzieży „Hallo Nachbar! / Witaj Sąsiedzie!“ jest projektem realizowanym przez Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. w Lipsku i Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Operatorem portalu internetowego jest Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Celem projektu jest wspieranie współpracy szkolnej i pozaszkolnej dotyczącej dzieci i młodzieży w rejonie przygranicznym Saksonii oraz województwa lubuskiego i Dolnego Śląska, propagowanie procesu bezpośredniego nawiązywania kontaktów oraz objęcia siecią współpracy tych trzech regionów. W tym celu operator udostępnia bezpłatnie w ramach Portalu giełdę projektów, giełdę praktyk oraz konkurs. Z oferty tej mogą korzystać szkoły, stowarzyszenia, instytucje i przedsiębiorstwa lub ich przedstawiciele oraz pojedyncze osoby.

 

2. Zakres obowiązywania

Niniejsze postanowienia obowiązują, chyba że zaznaczono inaczej, w przypadku wszystkich opublikowanych w ramach Portalu treści i ofert oraz ich użytkowania. Ograniczenia zakresu obowiązywania wyraźnie określono.

 

3. Użytkowanie

 1. Korzystanie z wszystkich ofert przedstawionych na stronach Portalu jest bezpłatne; rejestracja nie jest konieczna.

 2. Użytkownik odpowiada za poprawność udostępnionych w ramach Portalu treści oraz ich części i gwarantuje, że umieszczone treści i/lub wypowiedzi nie naruszają obowiązującego prawa Republiki Federalnej Niemiec. Zabroniona jest zwłaszcza publikacja treści o charakterze obraźliwym, gloryfikującym przemoc, obscenicznym, dyskryminującym lub pornograficznym. Dotyczy to także treści, do których prowadzą umieszczone przez użytkownika linki.

 3. Zabrania się agresywnej reklamy w obrębie zamieszczonych treści, w szczególności masowego korzystania z materiałów nie związanych z tematem (tzw. spamming).

 4. W przypadku niektórych części składowych Portalu pobierane są dane użytkownika. Podawanie wszystkich wymaganych danych oraz treści łącznie z danymi osobowymi i firmowymi (adresy e-mail, nazwiska i imiona, adresy) odbywa się ze strony użytkownika wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania tych danych przez osoby trzecie operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Użytkownik zwalnia operatora Portalu z wszystkich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie dochodzące swoich praw w stosunku do operatora na podstawie użytkowania zamieszczonych treści. Dotyczy to także wszelkich kosztów zwyczajowo przyjętych działań prawnych i obrony prawnej.

 6. Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia treści stworzonych przez użytkownika i usunięcia informacji przygotowanych w ramach oferty internetowej. Z tego prawa operator może skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy treści te naruszają obowiązujące zakazy, urzędowe dyrektywy oraz dobre obyczaje. Obowiązuje to także w przypadku, gdy oferty naruszają prawa osób trzecich lub gdy publikacja zagroziłaby publicznej reputacji operatora.

 7. 3.1. Giełda projektów
  Poniższe warunki użytkowania obowiązują podczas korzystania z „giełdy projektów“ będącej częścią składową portalu internetowego dla młodzieży.

 1. Giełda projektów jest platformą służącą publikacji informacji dotyczących współpracy (= ogłoszenia o projektach) przy realizacji projektów polsko-niemieckich dla dzieci i młodzieży w wspieranym regionie. Z oferty tej mogą korzystać także użytkownicy spoza tego obszaru.

 2. Zamieszczone projekty muszą posiadać polsko-niemiecki lub międzynarodowy charakter oraz być wyraźnie adresowane do polskich i niemieckich odbiorców.

 3. Zamieszczenie ogłoszenia o projekcie odbywa się przy pomocy maski wejściowej. Pobierane w tym miejscu dane i treści służą prezentacji i specyfikacji danego projektu oraz mają umożliwić nawiązanie kontaktu osób zainteresowanych z użytkownikiem Portalu. Zapisywanie i elektroniczne przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie umożliwieniu nawiązania kontaktu osób zainteresowanych z użytkownikiem. Wyraźnie łączy się to z przekazywanie tych danych osobom zainteresowanym projektem. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) wykazuje luki bezpieczeństwa. Z tego powodu nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

 4. Zamieszczone ogłoszenia o projektach są publikowane z pewnym opóźnieniem umożliwiającym uprzednie ich sprawdzenie. Mimo tej kontroli operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej oraz merytorycznej za udostępniane ogłoszenia o projektach.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że po zamieszczeniu ogłoszenia o projekcie zgłoszą się osoby zainteresowane. Poza tym nie ponosi odpowiedzialności za jakość i należytą realizację projektów zamieszczonych w giełdzie projektów.

 1. 3.2. Giełda praktyk

Poniższe warunki użytkowania obowiązują podczas korzystania z „giełdy praktyk“ będącej częścią składową portalu internetowego dla młodzieży.

 1. Giełda praktyk jest platformą służącą publikacji ofert i informacji o praktykach (= ogłoszenia o praktykach) w wspieranym regionie. Z oferty tej mogą korzystać także użytkownicy spoza tego obszaru.

 2. Zamieszczone ogłoszenia o praktykach muszą odnosić się do ofert lub podanych informacji wyraźnie dostępnych dla polskich i niemieckich osób zainteresowanych.

 3. Zamieszczenie ogłoszenia o praktykach odbywa się przy pomocy maski wejściowej. Podanie wszystkich wymaganych danych łącznie z danymi osobowymi i firmowymi (adresy e-mail, nazwiska i imiona, adresy) odbywa się ze strony użytkownika wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Wszystkie podane dane są publikowane. Za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania tych danych przez osoby trzecie operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Zamieszczone ogłoszenia o praktykach są publikowane z pewnym opóźnieniem umożliwiającym uprzednie ich sprawdzenie. Mimo tej kontroli operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej oraz merytorycznej za udostępniane ogłoszenia o praktykach.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że po zamieszczeniu ogłoszenia o praktykach zgłoszą się osoby zainteresowane. Poza tym nie ponosi odpowiedzialności za jakość podań oraz oferowanych praktyk.

 1. 3.3. Konkurs internetowy

Poniższe warunki użytkowania obowiązują wyłącznie podczas korzystania z „konkursu internetowego“ będącego częścią składową portalu internetowego dla młodzieży.

 1. Polsko-niemiecki konkurs internetowy jest projektem Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. adresowanym do polskiej oraz niemieckiej młodzieży w wieku od 14 do 20 lat. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy w sposób zabawowy o kraju sąsiada, polsko-saksońskim regionie przygranicznym i Unii Europejskiej oraz wzbudzanie wzajemnej ciekawości.

 2. Polscy i niemieccy uczestnicy konkursu internetowego mogą wygrać bezpłatny udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży zaplanowanym od 22. do 29.07.2012 we Wrocławiu. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie konkursu internetowego. W konkursie może wziąć udział młodzież z obu krajów, w wieku od 14 do 20 lat, w okresie do 31 marca 2012 r. Po upłynięciu tego terminu możliwe jest dalsze korzystanie z oferty, jaką jest konkurs internetowy.

 3. Uczestnicy spotkania młodzieży wyłonieni zostaną przez Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. i Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

 4. Nazwiska uczestników polsko-niemieckiego spotkania młodzieży zostaną podane do wiadomości publicznej.

 

4. Odpowiedzialność

 1. Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. jako operator polsko-niemieckiego portalu dla młodzieży nie jest w wyraźny sposób odpowiedzialny za zamieszczone na stronach Portalu odsyłacze do zewnętrznych treści innych oferentów (linki) oraz ich zawartość i nie gwarantuje ich stałej jakości.

 2. Operator Portalu nie odpowiada za treści pochodzące od użytkowników. Nie należy ich ani kojarzyć z operatorem ani nie przedstawiają jego poglądów. Dotyczy to również treści, które zostały przez użytkownika podłączone linkiem oraz treści stron, do których linki prowadzą. Należy je rozumieć wyłącznie jako wskazówki.

 3. Publikacja treści i danych przez użytkownika w ramach internetowego portalu dla młodzieży odbywa się dobrowolnie. Za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania tych treści przez osoby trzecie operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

  5. Prawo autorskie

 1. Operator Portalu stara sie przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do zamieszczonych treści, w szczególności w przypadku zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych i wideo oraz tekstów, korzystać z treści samodzielnie przez niego stworzonych oraz sięgać po treści nielicencjonowane.

 2. Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez operatora treści przysługują tylko i wyłącznie operatorowi Portalu. Powielanie lub wykorzystanie tego rodzaju zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych i wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźniej zgody operatora.

 3. Użytkownik może udostępnić w ramach ofert zamieszczonych na portalu dla młodzieży tylko takie treści, co do których ma niezbędne prawa, w szczególności prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej.

 4. Umieszczając ogłoszenie w ramach ofert publikowanych na portalu dla młodzieży, użytkownik potwierdza, że nabył wszystkie prawa użytkowania niezbędne do publikacji tych treści lub może nimi swobodnie dysponować.

 1. 6. Ochrona danych

O ile w ramach oferty internetowej, jaką przedstawia niniejszy Portal, możliwe jest podanie danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska i imiona, adresy), podawanie tych danych przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Przechowywanie i elektroniczne przetwarzanie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w celu realizacji danej oferty zamieszczonej na stronach portalu dla młodzieży. Dane te nie zostaną wykorzystane ani w celach reklamowych ani przekazane osobom trzecim, chyba że Warunki użytkowania Portalu wyraźnie na to pozwalają (3.1c).

 

 1. 7. Postanowienia końcowe

Operator Portalu nie gwarantuje, że portal dla młodzieży i zamieszczone na nim oferty nadają się do realizacji określonego celu, są aktualne i zawsze dostępne.

Giełda kooperacyjna

Szukacie partnera do realizacji projektu polsko-niemieckiego lub konkretnego projektu? W ramach naszej giełdy możecie przeszukać dokonane wpisy lub dodać własny projekt.

dalej do giełdy projektów

Giełda praktyk

Chcecie otrzeć się o życie zawodowe i zebrać doświadczenia za granicą? Wasza firma chętnie przyjmie otwartych młodych ludzi na praktyki  – niezależnie z której strony granicy pochodzą?

dalej do giełdy praktyk

Quiz

Tutaj możecie sprawdzić swoją wiedzę o kraju sąsiada, polsko-saksońskim regionie  przygranicznym i Unii Europejskiej oraz przy odrobinie szczęścia wziąć udział w  spotkaniu młodzieży we Wrocławiu.

dalej do quizu

Impressum

© 2011-2012 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.