O portalu

Polsko-niemiecki portal adresowany do uczniów i młodzieży „Hallo Nachbar! Witaj Sąsiedzie!“ jest projektem realizowanym przez Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. oraz Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Celem projektu jest wspieranie współpracy szkolnej i pozaszkolnej oraz budowy sieci współpracy między krajem związkowym Saksonia i województwami: lubuskim oraz Dolnym Śląskiem. W ten sposób usunięte zostaną niedobory informacji i wzajemne obawy oraz wykorzystane zostaną różnorodne możliwości, jakie kryje w sobie pogranicze.

Portal „Hallo Nachbar! Witaj Sąsiedzie!“ skierowany jest do wszystkich osób, które zawsze chciały spojrzeć dalej niż czubek własnego nosa, albo raczej na drugą stronę granicy polsko-saksońskiej: nauczycieli z województwa lubuskiego i Dolnego Śląska zainteresowanych wymianą ze szkołą położoną w Saksonii, organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą i pragnących zrealizować projekt polsko-niemiecki, klubów sportowych planujących przeprowadzenie rozgrywek dwunarodowościowych oraz zaangażowanej młodzieży i uczniów, którzy gotowi są skorzystać z kulturowej i gospodarczej różnorodności regionu przygranicznego – jako uczestnik warsztatów polsko-niemieckich lub jako praktykant po drugiej stronie granicy.

Portal internetowy stanowi także giełdę kooperacji i dokumentuje uwieńczone sukcesem projekty, dzięki czemu jest on jednocześnie portalem informacyjnym i platformą umożliwiającą budowanie sieci współpracy. Można na nim przedstawiać zarówno sugestie dotyczące ewentualnej współpracy jak i podjąć konkretne poszukiwania partnera projektu i uczestników. Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. oraz Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oferują użytkownikom portalu (na życzenie) wsparcie organizacyjne w realizacji projektów i służą radą.

Polsko-niemiecki portal „Hallo Nachbar! Witaj Sąsiedzie!“ otrzymował wsparcie finansowe z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013“.

Giełda projektów

Znajdź i dodaj polsko-niemieckie projekty.

dalej do giełdy projektów

O Niemczech

Ciekawostki i  przydatne informacje o kraju

O Niemczech

Quiz

Zagraj i jedź z nami do Wrocławia.

dalej do quizu

Impressum

© 2011-2012 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.